Young CZ Directors Award // competition video

 

BRONZE

Young Czech Directors Award 2017 // adc-czech.cz/young-directors-awards

ZADÁNÍ //
„Sledujeme krátké situace ze života muže v jeho zaměstnání.
Situace demonstrují fakt, že muž se chová dost nevybíravě ke svým kolegům, nadřízeným i
podřízeným. V těchto všech situacích je muž holohlavý.
V posledních záběrech vidíme, jak do práce přichází z hustou kšticí vlasů. Myslíme si, že s vlasy
možná přijde i změna jeho chování k lepšímu.
Ale není tomu tak. Muž je stejné hovado jako předtím.
VO: Vnitřní krásu vám žádná mast nedodá.“

TASK // „We have a short life situation of a man in his job.
The situation demonstrates the fact that the man behaves quite bluntly to colleagues, superiors and
subordinates. In all these situations, the bald man.
In the last footage we see how the work is coming from a thick mop of hair. We think the hair
may come and change his behavior for the better.
But it is not so. The man is the same beast as before.
VO: Inner beauty will not deliver any ointment. “

DIR // Radim Vaňous
DOP // Adam Mach
EDIT // Kryštof Zvolánek
SOUND // MusicLab
MUSIC // Richard Gajda
PRODUCTION // Barbora Šonková

CAST // Daniel Kalina, Iveta Jiříčková

CREATIVE DIRECTOR // Martin Pasecký – Leo Burnett Prague
EXECUTIVE PRODUCER // Monika Kristl – Dawson Productions

Special thanks // Filip Hostýnek, Tereza Krupková